Dừng khai thác khoáng sản đối với doanh nghiệp không lắp đặt trạm cân, camera

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại hiện trường đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết dừng khai thác đối với các trường hợp không thực hiện lắp đặt trạm cân, camera hoặc lắp đặt nhưng không hoạt động ổn định, liên tục theo quy định tại Nghị định số 158, ngày 29.11.2016 của Chính phủ; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình tái diễn thì tham mưu UBND tỉnh hoặc kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường thu hồi giấy phép khai thác.

Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định thay thế Công văn số 5637, ngày 18.10.2017 của UBND tỉnh về việc ấn định sản lượng khoáng sản khai thác để xác định nghĩa vụ thuế, phí đảm bảo hiệu lực pháp luật, hiệu quả trong xử lý sai phạm. 

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản; chuyển thông tin cho cơ quan thẩm quyền xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan thuế.

Căn cứ dữ liệu về sản lượng khoáng sản khai thác của doanh nghiệp từ các nguồn dữ liệu trích trong bộ nhớ camera, sổ sách ghi chép hợp pháp tại trạm cân; giấy phép khai thác khoáng sản đối chiếu với sản lượng kê khai tại cơ quan thuế để xác định sản lượng khoáng sản tính thuế, phí, ấn định thuế theo quy định pháp luật; đối với trường hợp khai thác vượt phép, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Sở Tài nguyên và môi trường và tham mưu UBND tỉnh để xử lý theo thẩm quyền...

TAGS