Duy Xuyên thành lập Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

MAI NHI - PHI THÀNH |

(QNO) - UBND huyện Duy Xuyên vừa tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Lễ công bố quyết định thành lập Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Duy Xuyên diễn ra chiều 29.3. Ảnh: N.T
Công bố quyết định thành lập Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Duy Xuyên. Ảnh: N.T

Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Duy Xuyên gồm 15 thành viên, chịu trách nhiệm tham mưu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đầu tư phát triển của huyện. Tham gia vào công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án.

Việc thành lập Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ giúp huyện Duy Xuyên cải thiện môi trường đầu tư trong những năm đến. Ảnh: N.T
Việc thành lập Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ giúp huyện Duy Xuyên cải thiện môi trường đầu tư trong những năm đến. Ảnh: N.T

Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp còn có nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, năng lực quản trị, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dịch vụ công liên quan đến phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau...

* UBND huyện Duy Xuyên cũng vừa công bố quyết định thành lập Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp - sáng tạo.

Thời gian qua, nhiều dự án khởi nghiệp ở huyện Duy Xuyên mang lại thành công lớn. Ảnh: N.T
Thời gian qua, nhiều dự án khởi nghiệp ở huyện Duy Xuyên mang lại thành công lớn. Ảnh: N.T

Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp - sáng tạo huyện Duy Xuyên gồm 15 thành viên và tổ giúp việc gồm 11 thành viên, có chức năng tiếp nhận các văn bản, ý kiến chỉ đạo của tỉnh, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tổng hợp thông tin, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong công tác khởi nghiệp - sáng tạo để tham mưu UBND huyện sớm giải quyết.

Ban điều hành cũng có nhiệm vụ thẩm định, xét chọn, xúc tiến, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp. Hướng dẫn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở các xã, thị trấn. Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với các chương trình, đề án, dự án. Tham mưu tổ chức các sự kiện, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

TAGS