Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên tăng 6,5%

MAI NHI - PHI THÀNH |

(QNO) - Hôm qua 13.12, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn tăng 6,5% so với năm ngoái. Ảnh: T.N
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn tăng 6,5% so với năm ngoái. Ảnh: T.N

Năm nay, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động bất lợi trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất - kinh doanh nhưng giá trị toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn đạt 4.630,3 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020.

Lĩnh vực nông nghiệp cũng có bước chuyển biến mạnh mẽ, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 1.578 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động thương mại - dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do tác động tiêu cực của dịch Covid-19… Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Duy Xuyên ước đạt 1.014 tỷ đồng, bằng 85,2% so với dự toán HĐND huyện giao.

Nhờ chú trọng đầu tư thâm canh, năm nay Duy Xuyên được mùa lúa trên diện rộng. Ảnh: T.N
Nhờ chú trọng đầu tư thâm canh, năm nay Duy Xuyên được mùa lúa trên diện rộng. Ảnh: T.N

Toàn huyện kết nạp 62 đảng viên mới, vượt 24% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được chú trọng. Việc thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Năm 2021, cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiến hành kiểm tra 50 tổ chức đảng và 55 đảng viên, giám sát chuyên đề 48 tổ chức đảng và 46 đảng viên. Qua đó, thi hành kỷ luật 9 đảng viên, trong đó khiển trách 8 đồng chí, cảnh cáo 1 đồng chí.

TAGS