Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên tăng 9,1%

MAI LINH - PHI THÀNH |

(QNO) - Sáng 15.12, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc kỳ họp lần thứ 17 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm ngoái. Ảnh: T.L
Năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm ngoái. Ảnh: T.L

Báo cáo tại kỳ họp cho biết, thời gian qua Duy Xuyên tạo được bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Năm 2020 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 2,94% so với năm 2019; ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 9,1%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 5.709 tỷ đồng, tăng 12,43%.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Duy Xuyên đã vận dụng và kết hợp nhiều nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Năm 2020 tổng giá trị đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện là 4.922 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2019; giải quyết việc làm mới cho 1.770 lao động, hỗ trợ gần 19.000 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 24 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,35%, giảm 0,4% so với năm 2019.

TAGS