Giải ngân 160 triệu đồng giúp phụ nữ xã Tam Hải chuyển đổi ngành nghề

VĂN PHIN |

(QNO) - Hội LHPN huyện Núi Thành vừa giải ngân 160 triệu đồng từ nguồn vốn dự án bảo tồn rạn san hô để giúp 16 hội viên ở thôn Thuận An (xã Tam Hải) chuyển đổi ngành nghề.

Giải ngân vốn rạn san hô cho phụ nữ Tam Hải.
Giải ngân vốn vay cho phụ nữ xã Tam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Nguồn vốn này được duy trì từ năm 2013 đến nay nhằm giúp phụ nữ khó khăn nằm trong vùng dự án rạn san hô vay để chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Mỗi chị được vay 10 triệu đồng trong thời hạn 1 năm với lãi suất ưu đãi.

Thông qua buổi giải ngân vốn, Hội LHPN huyện Núi Thành cũng tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ xã đảo cách thức làm ăn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả kinh tế.

TAGS