Giải ngân chỉ đạt 5% vốn đầu tư công

HÀ QUANG |

(QNO) - Theo Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến hết ngày 28/2/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân hơn 385,2 tỷ đồng, đạt 5% so với kế hoạch vốn được giao của UBND tỉnh, đạt 5,6% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự án đường Võ Chí Công giai đoạn 2 qua địa bàn Núi Thành sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: H.P
Dự án đường Võ Chí Công giai đoạn 2 qua địa bàn Núi Thành sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh: H.P

Cụ thể, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 100,5 tỷ đồng, đạt 3,3%. Trong đó, vốn hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giải ngân hơn 4 tỷ đồng, đạt 0,4%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt hơn 2,3 tỷ đồng, đạt 0,7%; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 0%... Nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 284,7 tỷ đồng, đạt 6%.

Được biết, kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 6.876,7 tỷ; trong đó ngân sách trung ương hơn 3.021 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 3.852 tỷ đồng. Căn cứ dự toán nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hơn 7.778 tỷ đồng, tăng 905 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Đến ngày 28/2/2023, đã phân bổ hơn 6.136 tỷ đồng, đạt 78,9% (vốn ngân sách trung ương đạt 70%, ngân sách địa phương đạt 84,5%).

TAGS