Giảm gần 8,2 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng Quảng Nam

T.LỘ |

(QNO) - Trong kỳ hóa đơn tháng 6.2021 - tháng đầu tiên của đợt 3 thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giảm hơn 34,115 tỷ đồng cho 3.288 khách hàng trên địa bàn 13 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên.

Trong đó, tại Quảng Nam có 296 khách hàng được giảm gần 8,2 tỷ đồng. Dự kiến đợt 3 này (từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 - 12.2021) có khoảng 3.450 khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại miền Trung - Tây Nguyên được giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền khoảng 352 tỷ đồng.

TAGS