Góp ý hoàn thiện dự thảo quy định chính sách thu hồi đất

H.PHÚC |

(QNO) - Chiều 9.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe các ngành và địa phương góp ý, phản biện đối với quy định về bồi thường, hỗ trợ (BT-HT) và tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế các quy định trước đây).

Đại biểu góp ý tại hội nghị chiều 9.6. Ảnh: H.P
Đại biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: H.P

Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến bày tỏ sự không công bằng trong chính sách BT-HT hiện nay, chẳng hạn như người chấp hành chủ trương thì lại thiệt thòi hơn người chây ỳ chậm nhận tiền BT-HT bàn giao mặt bằng; giá BT thấp hơn so với giá thị trường; bất cập trong bố trí TĐC.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng vướng mắc trong thu hồi đất còn nằm ở chỗ trong cùng dự án thì giá BT-HT có sự chênh lệch giữa các địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng, BT-HT gặp bất cập lớn nằm ở bảng giá đất hàng năm, giá đất cụ thể… Liên quan đến cơ chế chính sách, cuối tháng 5.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội thảo phản biện liên quan dự thảo quy định về BT-HT, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng do vướng mắc chính sách bồi thường. TRONG ẢNH: Khu vực bị thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng nông nghiệp tại Tam Anh Nam (Núi Thành). Ảnh: H.P
Nhiều dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng do vướng mắc chính sách BT. Tong ảnh: Khu vực bị thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng nông nghiệp tại xã Tam Anh Nam (Núi Thành). Ảnh: H.P

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở Tài nguyên - môi trường tổng hợp các ý kiến đóng góp, tiếp thu hoàn thiện dự thảo quy định về BT-HT, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, nhất là thiết kế lại bố cục nội dung dự thảo một cách khoa học, dễ hiểu, dễ vận dụng. Quan điểm của tỉnh là kịp thời thay đổi, điều chỉnh lại bất cập, vướng mắc về chính sách BT-HT, TĐC hiện nay.

TAGS