Góp ý sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Hôm qua 22.7, tại TP.Hội An, Tổ chức Lao động quốc tế - ILO phối hợp Liên minh Hợp tác xã (HTX) Quảng Nam tổ chức hội thảo về lao động phi chính thức trong HTX và góp ý sửa đổi Luật HTX năm 2012.

Bà INGRID - Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.S
Bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.S

Tham gia diễn đàn có ông Đoàn Ngọc Xuân - Vụ trưởng Vụ Xã hội (Ban Kinh tế Trung ương) và khoảng 100 đại biểu là chuyên gia trên lĩnh vực kinh tế hợp tác, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng đại diện các HTX trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.

Tại hội thảo, đại biểu nghe TS. Đào Quang Vinh - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động (Bộ LĐ-TB&XH) và một số chuyên gia trên lĩnh vực kinh tế hợp tác trình bày khái niệm về các loại hình lao động phi chính thức, tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia liên quan đến lao động phi chính thức cũng như những rào cản, thách thức của HTX trong vấn đề chính thức hóa việc làm phi chính thức.

Lãnh đạo HTX Nông nghiệp Đại Thắng (Đại Lộc) nêu một số khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ảnh: N.S
Lãnh đạo HTX Nông nghiệp Đại Thắng (Đại Lộc) nêu một số khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ảnh: N.S

Đại biểu cũng tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức trong công việc mà người lao động trong các HTX phải đối mặt. Đồng thời, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến vấn đề đăng ký HTX, lao động trong HTX, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt, nhiều đại biểu nêu ra những tồn tại trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012. Theo đó, thủ tục đăng ký, tổ chức lại, chuyển đổi, sáp nhập, chia tách, giải thể HTX chưa phù hợp với thực tiễn, còn không ít hạn chế. Đối tượng, điều kiện tham gia thành viên, quyền và nghĩa vụ của thành viên chưa hướng tới việc thu hút các tổ chức, cộng đồng, người dân tham gia HTX.

Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi chủ yếu tập trung cho những HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: N.S
Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi chủ yếu tập trung cho HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: N.S

Việc đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của HTX còn hạn chế, công tác kiểm toán HTX chưa được triển khai trên diện rộng.

Một số ý kiến cũng cho rằng, Luật HTX năm 2012 chưa có những quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động cho từng lĩnh vực hoạt động của HTX và liên hiệp HTX. Do đó, làm giảm khả năng thu hút thành viên, huy động vốn và gây khó khăn trong quản lý, điều hành. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi chủ yếu tập trung cho HTX, liên hiệp HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong khi đó, số HTX phi nông nghiệp được thụ hưởng ở mức thấp so với nhu cầu hỗ trợ của các HTX...

TAGS