Hải Quan Quảng Nam giải quyết thủ tục cho 514 doanh nghiệp

Q.VIỆT |

Cục Hải Quan Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, Cục Hải Quan Quảng Nam giải quyết thủ tục hải quan cho 514 doanh nghiệp với 87.290 tờ khai (tăng 7,42% so với năm 2019); kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 2.861 triệu USD (tăng 2,3% so với năm 2019), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1.147 triệu USD (tăng 8,26%), kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 1.714 triệu USD (giảm 1,33% so với năm 2019).

Ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đến ngày 31.12.2020, tiếp nhận và xử lý 2.677 hồ sơ/68 thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến (tăng 2,8% so với năm 2019). Cục Hải Quan Quảng Nam đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai hệ thống thông quan tự động.

TAGS