Hầu hết các địa phương đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đều chênh lệch so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ phân bổ

P.V |

(QNO) - Sáng nay 15.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và các địa phương liên quan đến việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) thông tin, đối với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đến 2030 của tỉnh phân cho cấp huyện, sẽ có hơn 15.444ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nông nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Về chỉ tiêu sử dụng đất, trong kỳ quy hoạch cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện 48 chỉ tiêu (8 chỉ tiêu đất nông nghiệp và 40 chỉ tiêu đất phi nông nghiệp). Theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9.3.3022, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho Quảng Nam 26 chỉ tiêu; phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho cấp huyện là 58 chỉ tiêu. Trong đó 24 chỉ tiêu bằng với chỉ tiêu Chính phủ phân bổ và 34 chỉ tiêu tỉnh xác định để phân bổ cho cấp huyện.

Hầu hết UBND cấp huyện đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đều chênh lệch so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ phân bổ; một số địa phương đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất quá lớn, không đảm bảo tính khả thi, đề xuất diện tích đất chuyển sang phi nông nghiệp cao hơn nhiều so với chỉ tiêu dự kiến phân bổ.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các ngành, địa phương cần bám sát yêu cầu về sử dụng đất, hạn chế chuyển mục đích vùng chuyên canh đất lúa, đất rừng… thực hiện xuyên suốt, nhất quán quan điểm, mục tiêu sử dụng đất, bám sát quy hoạch, chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ, các địa phương cần bổ sung kế hoạch kế hoạch sử dụng đất, ưu tiên tập trung cho giai đoạn 2021 - 2025; các dự án dở dang; hoặc các dự án đã bố trí vốn, nằm trong giai đoạn phân kỳ đầu tư cho đảm bảo.

Đối với các dự án phát sinh, chỉ tiêu sử dụng đất có tính chất đặc biệt, đầy đủ cơ sở pháp lý, có tính khả thi cần điều chỉnh, bổ sung thì cung cấp hồ sơ, làm việc với Sở TN-MT trước ngày 20.9 để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh. Các trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng đất mà đảm bảo điều kiện, cần thiết phải triển khai từ nay đến 2025 nhưng chưa có chỉ tiêu phân bổ thì báo cáo để UBND tỉnh báo cáo Bộ TN-MT.

TAGS