Hỗ trợ 25 con bò giống sinh sản cho người dân xã Tiên Phong

N.HƯNG |

(QNO) - Chiều 20/9, UBND xã Tiên Phong (Tiên Phước) trao bò nái lai sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

(QNO) - Chiều 20/9, UBND xã Tiên Phong (Tiên Phước) hỗ trợ bò nái lai sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Các hộ dân được hỗ trợ bò giống. Ảnh: N.HƯNG

Theo đó, 25 con bò nái lai sinh sản chất lượng cao được hỗ trợ đến các hộ dân (mỗi hộ 1 con), trị giá mỗi con bò hơn 17,5 triệu đồng (hộ chăn nuôi đối ứng 10%). Tổng kinh phí hỗ trợ bò giống và tập huấn kỹ thuật chăm sóc 426 triệu đồng.

Ngoài xã Tiên Phong, hiện nay 13 xã, thị trấn trên địa bàn Tiên Phước cũng đang triển khai hỗ trợ bò giống và con vật nuôi khác, cây trồng cho hộ nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng.

TAGS