Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nội dung chính của kế hoạch là tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bằng các hình thức như văn bản, làm việc, hội nghị, đăng website...

Rà soát cử 8 lượt cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở GD-ĐT tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ quản lý năng suất chất lượng. Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TAGS