Hoàn thành việc nâng dung lượng các trạm biến áp phụ tải 2 huyện Nam, Bắc Trà My

T.LỘ |

(QNO) - Thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện năm 2020, Điện lực Trà My vừa nâng dung lượng trạm biến áp (TBA) trung gian Takpor (T45) từ 2.500kVA lên 5.600kVA; đồng thời thi công hạng mục kết nối  trung gian T45 với Trung tâm điều khiển từ xa của Công ty Điện lực Quảng Nam nhằm giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu, hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn huyện Nam Trà My. 

Điện lực Trà My thi công nâng dung lượng TBA trung gian Takpor.
Điện lực Trà My thi công nâng dung lượng TBA trung gian Takpor.

Trước đó, Điện lực Trà My cũng hoàn thành nâng dung lượng TBA  trung gian T44 (Nước Xa) từ 1.000kVA lên 1.800kVA và thi công các hạng mục xây dựng mới gần 2km đường dây hạ áp, chỉnh trang di dời 554 công-tơ khu vực vùng ven thị trấn Trà My (Bắc Trà My), xây dựng 1km đường dây hạ áp cấp điện cho hơn 80 hộ dân ở trung tâm huyện Nam Trà My.

Việc nâng dung lượng các TBA và triển khai thi công các công trình điện ở 2 huyện Nam, Bắc Trà  My nói trên góp phần nâng cao độ tin cậy cấp điện, giảm sự cố máy biến áp do chủ quan, đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng sử dụng điện, đồng thời giảm tổn thất điện năng trên lưới điện mà đơn vị Điện lực Trà My đang quản lý, vận hành.

TAGS