Hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà

T.LỘ |

(QNO) - Sở Công Thương vừa ban hành công văn hướng dẫn thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh.

 
Việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN phải tuân thủ đầy đủ thủ tục theo quy định. Ảnh: T.L

Theo đó, chủ đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng như lập thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và cấp giấy phép xây dựng (nếu có) và quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan.

Về phòng cháy chữa cháy, hệ thống ĐMTMN của công trình mà công trình đó thuộc đối tượng được quy định tại phụ lục V Nghị định 136 ngày 24.11.2020 của Chính phủ thì không phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy phải do đơn vị cho thuê mái để lắp đặt hệ thống ĐMTMN thực hiện.

Về hệ thống ĐMTMN lắp đặt trên mái trang trại, chủ trang trại chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh trang trại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Trang trại phải có mái và mái trang trại cần phù hợp với công năng, loại hình trang trại. Có xác nhận của UBND cấp xã hoặc huyện về khai báo trang trại theo mẫu tại phụ lục III, Thông tư 02 ngày 28.2.2020 của Bộ NN&PTNT.

Về hồ sơ thỏa thuận đấu nối và hợp đồng mua bán điện, trình tự được quy định tại Thông tư 18 ngày 17.7.2020 của Bộ Công Thương. Ngoài ra, đối với đơn vị cho thuê mái công trình thì phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản và phải đáp ứng đủ điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với đơn vị đầu tư hệ thống ĐMTMN phải có đăng ký ngành nghề sản xuất, phân phối điện; có đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh hạch toán độc lập tại Quảng Nam...

TAGS