Hướng đến xây dựng bản đồ xúc tiến đầu tư

T.D |

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, năm 2020 đã cấp thêm 71 dự án đầu tư nội địa (tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng) và 10 dự án FDI (tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 37 triệu USD). Đầu năm 2021 cấp phép một số dự án lớn với tổng vốn hơn 15 triệu USD tại Hội An và Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ).

Hiện dự án đầu tư còn hiệu lực tại Quảng Nam là 700 dự án đầu tư nội địa (160.700 tỷ đồng; chủ yếu công nghiệp, du lịch, khai thác khoáng sản…) và 195 dự án FDI (5,9 tỷ USD; tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch, dịch vụ…). Tỷ lệ thu hút đầu tư nhiều nhất từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Singapore, Macao, Hồng Kông, Pháp, Đức…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, quan điểm của Quảng Nam là đồng hành, cầu thị trong xúc tiến đầu tư, ưu tiên phát triển dịch vụ logistics làm nền tảng. Quan trọng cần định hướng, chiến lược xúc tiến đầu tư, nhất là việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp đang hoạt động thông qua các khảo sát, thu nhận ý kiến, nắm bắt nhu cầu thực tế của các nhà đầu tư trong thời điểm này để đưa ra những giải pháp xúc tiến phù hợp. Một bản đồ xúc tiến đầu tư sẽ được xây dựng. Các tổ hỗ trợ xúc tiến đầu tư sẽ phải thường xuyên trao đổi qua nhóm điều hành online, kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

TAGS