Kéo dài thời gian giải ngân hơn 613 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

T.D |

HĐND tỉnh vừa quyết định cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện và xã) sang năm 2022 với tổng số tiền hơn 613 tỷ đồng. 

Trong đó, ngân sách cấp tỉnh hơn 481 tỷ đồng (vốn trong nước gần 473 tỷ đồng và vốn vay hơn 8,5 tỷ đồng), ngân sách cấp huyện hơn 111 tỷ đồng và ngân sách cấp xã hơn 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngoài một số dự án xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân thuộc trường hợp được phép kéo dài thời gian thực hiện thì vẫn còn nhiều dự án thiếu thông tin về nguyên nhân chậm giải ngân.

HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và điều kiện được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2022 của từng dự án.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phải kiên quyết điều chuyển vốn của những dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn, phân định rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý những đơn vị chậm giải ngân, nhất là nguồn vốn vay nước ngoài.

TAGS