Khẩn trương thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn

TRỊNH DŨNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn trả về ngân sách nhà nước số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn chưa được thu hồi đến 30/6/2023.

Dự án “Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang” do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư còn nợ tạm ứng quá hạn 52 triệu đồng
Dự án “Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại tiểu khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư còn nợ tạm ứng quá hạn 52 triệu đồng. Ảnh: T.D

Công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang ký buộc các đơn vị không để phát sinh thêm nợ tạm ứng quá hạn, tập trung xử lý triệt để số nợ tồn đọng. Tiến hành rà soát nợ tạm ứng quá hạn, phối hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) chi nhánh Quảng Nam lập thủ tục hoàn ứng nếu dự án có khối lượng hoàn thành, thực hiện nghiêm túc các quy định về thời hạn thu hồi vốn tạm ứng quá hạn.

Các đơn vị, địa phương phân công công việc cụ thể cho từng cá nhân, tập thể liên quan, theo dõi chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công đúng thời hạn quy định, hạn chế phát sinh thêm nợ tạm ứng quá hạn. “Sự vụ” này được chọn làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xem xét cắt giảm chi thu nhập tăng thêm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu KBNN chi nhánh Quảng Nam rà soát, phân loại cụ thể để có biện pháp thu hồi số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi. Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình theo phân cấp (lưu ý các công trình, dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán).

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tài chính cấp huyện phối hợp chặt cơ quan kiểm soát, thanh toán rà soát số vốn tạm ứng quá hạn, báo cáo UBND cùng cấp có biện pháp thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Dự án “Đường trục chính nối từ cầu Bình Dương đến đường bộ ven biển 129 giai đoạn 1” của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông còn nợ tạm ứng quá hạn 774,620 triệu đồng
Dự án “Đường trục chính nối từ cầu Bình Dương đến đường bộ ven biển 129 giai đoạn 1” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam còn nợ tạm ứng quá hạn hơn 774 triệu đồng. Ảnh: T.D

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét các biện pháp chế tài trong việc đấu thầu các công trình, dự án trên toàn Quảng Nam. Sẽ điều chuyển, cắt giảm vốn đầu tư... đối với các nhà thầu có số dư nợ tạm ứng quá hạn nhưng không phối hợp thu hồi.

Thủ tưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh trong việc không tập trung xử lý dứt điểm nợ tạm ứng quá hạn cũ và để phát sinh thêm nợ tạm ứng mới.

Theo KBNN chi nhánh Quảng Nam, tính đến ngày 30/6/2023, số dư tạm ứng vốn đầu tư công toàn tỉnh hơn 2.429 tỷ đồng (hơn 1.136 tỷ đồng tại KBNN tỉnh và hơn 1.293 tỷ đồng tại các KBNN huyện).

Trong đó, số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi hơn 410,7 tỷ đồng, gồm: hơn 99,4 tỷ đồng của 41 dự án tại KBNN tỉnh, chiếm 8,75% số dư tạm ứng (hơn 6,7 tỷ đồng nợ tạm ứng vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2010 trở về trước) và hơn 311,2 tỷ đồng tại các KBNN huyện, chiếm 24,07% số dư tạm ứng.

TAGS