Kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

T.D |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang làm tổ trưởng.

Tổ công tác này có trách nhiệm ban hành kế hoạch, thời gian, triển khai thực hiện kiểm tra. Các thành viên phối hợp cung cấp nội dung liên quan cần kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc trong công tác giải ngân và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo thống kê, tính đến ngày 30.4, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 18,6% kế hoạch vốn đã qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, đạt 14,9%/tổng kế hoạch vốn được giao. Vẫn còn quá nhiều dự án chưa được phê duyệt dự án đầu tư và nhiều dự án hoàn thành chưa được quyết toán.

TAGS