Lại gia hạn dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà do vướng mặt bằng

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương gia hạn thực hiện dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2) đến hết năm 2023, do thực tế còn một số vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định; tập trung phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành, các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tiếp tục chỉ đạo triển khai thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được gia hạn; quản lý, giám sát chặt chẽ khối lượng thực hiện, nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình.

Được biết, dự án nạo vét luồng cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2, từ cảng Kỳ Hà đến cảng Tam Hiệp) dài 11km, đảm bảo cho tàu 20 nghìn tấn ra vào cảng. Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, khởi công vào ngày 8.11.2018, thời gian thi công 150 ngày, nhưng do vướng giải phóng mặt bằng nên được gia hạn tiến độ thi công nhiều lần.

TAGS