Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 1.440 doanh nghiệp đăng ký thành lập

CHÂU NỮ |

Theo số liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT), trong tháng 12.2019, có 33 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 464 tỷ đồng; đồng thời có 64 DN đăng ký giải thể. Cùng thời gian, có 16 DN bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký; 14 DN tạm ngưng hoạt động. Ngoài ra, trong tháng 12.2019, đơn vị cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 5 chi nhánh và 3 văn phòng đại diện.

Tính trong năm 2019, toàn tỉnh có 1.447 DN đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký hơn 17,7 nghìn tỷ đồng; đồng thời giải thể và thu hồi giấy phép đăng ký đối với 855 DN; có 387 DN tạm ngừng hoạt động. Năm 2019, Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 134 chi nhánh và 49 văn phòng đại diện.

TAGS