Nam Giang kiến nghị điều chỉnh một số danh mục đầu tư năm 2022

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 4.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh làm việc với UBND huyện Nam Giang về thực hiện chương trình năm 2022 và giai đoạn 1 (2021 - 2025).

hó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Nam Giang. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Nam Giang. Ảnh: D.L

Theo UBND huyện Nam Giang, dự kiến kinh phí thực hiện các nội dung, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện hơn 375 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ thực hiện 10 dự án thành phần như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển vùng trồng dược liệu quý; đầu tư hạ tầng thiết yếu; phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Huyện Nam Giang kiến nghị Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh một số danh mục đầu tư riêng năm 2022 và cả giai đoạn 2022 - 2025. Năm 2022, kiến nghị điều chỉnh danh mục khu tái định cư thuộc Dự án 2 từ xã La Dêê sang xã Tà Bhing; điều chỉnh bổ sung danh mục cơ sở hạ tầng thiết yếu của xã La Dêê từ trạm y tế sang trường mẫu giáo xã vì bức thiết hơn...

Giai đoạn 2022 - 2025, kiến nghị điều chỉnh đầu tư chuyển đổi số giáo dục cho các trường phổ thông dân tộc bán trú. Huyện cũng đề nghị bổ sung danh mục đầu tư cải tạo, nâng cấp chợ Thạnh Mỹ; bố trí vốn đầu tư từ năm 2023 sang 2022 của danh mục tuyến ĐH3 và ĐH4 Nam Giang, do các tuyến hư hỏng nhiều, cần được đầu tư để nhân dân đi lại thuận tiện...

Đoàn đi kiểm tra địa điểm dự kiến thực hiện một khu tái định cư tại xã Tà Bhing. Ảnh: D.L
Đoàn công tác kiểm tra địa điểm dự kiến thực hiện khu tái định cư tại xã Tà Bhing. Ảnh: D.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá huyện Nam Giang có sự chuẩn bị vào cuộc thực hiện chương trình chu đáo, có danh mục, khảo sát thực tế để kiến nghị UBND tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh những sự thay đổi. Nguyên tắc điều chỉnh các tiểu dự án trong cùng một dự án nhưng không tăng nguồn đầu tư, nên huyện căn cứ để thực hiện hồ sơ, các ngành tham mưu phê duyệt thực hiện.

Ông Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu huyện thực hiện chương trình bám sát nguyên tắc các mục tiêu, định mức, tiêu chí đã được quy định và bám quy hoạch chung của huyện, xã. Danh mục đầu tư phải sát với tình hình, phù hợp với khả năng huy động, lồng ghép nguồn vốn. Từ đó không để mất an toàn trong cân đối vốn, không dàn trải, lồng ghép vốn, hướng đến hiệu quả sau đầu tư...

TAGS