Nam Trà My đánh giá tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm

H.GIANG - V.THỌ |

UBND huyện Nam Trà My cho biết, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư từ đầu năm đến nay hơn 95,6 tỷ đồng (tổng kế hoạch vốn năm 2022 và chuyển nguồn từ năm 2021 sang là gần 144 tỷ đồng); đạt tỷ lệ 66,45% kế hoạch vốn giao.

Về tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, theo UBND huyện Nam Trà My, dự án phát triển hạ tầng sản xuất giống sâm Ngọc Linh tuyến Tắk Pong - Tắk Ngo đã phê duyệt quyết toán giai đoạn đầu, đang trình Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán (phần bổ sung).

Dự án phát triển hạ tầng vùng ATK tuyến Trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng cũng đã phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành (giai đoạn 1); đang tiếp tục thi công giai đoạn bổ sung, khối lượng đã hoàn thành đạt khoảng 95%.

Trong khi đó, dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh; tuyến Măng Lùng - Đắk Lây dừng triển khai thi công, do vướng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

UBND huyện đang xin UBND tỉnh gia hạn tiến độ dự án. Hiện nay, các văn bản xin chuyển đối mục đích sử dụng rừng đã trình và đang chờ ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chủ trương cho phép triển khai thi công của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với dự án trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phòng chống lũ, sạt lở đất gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo vệ dân cư một số khu vực trọng điểm thuộc huyện Nam Trà My, khối lượng hoàn thành của dự án (nghiệm thu thực tế), hiện nay đạt khoảng 75%3.

Cũng ở lĩnh vực giao thông, dự án đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM) đang thực hiện bước kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đơn vị thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực… triển khai thi công dự án từ đầu năm 2022 đến nay, khối lượng hoàn thành đạt khoảng 25%.

Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM) đang thực hiện bước kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cùng với với việc đơn vị thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực… triển khai thi công dự án từ đầu năm 2022 đến nay, khối lượng hoàn thành đạt khoảng hơn 27%.

Đối với dự án khởi công mới năm 2022, đến nay, công trình sửa chữa, gia cố mố cầu Trà Leng, nâng cấp đường giao thông từ khu dân cư Bằng La vào điểm định canh định cư thôn 2 (xã Trà Leng) với khối lượng đạt 70%.

Kè chống sạt lở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Trà Vinh đã bàn giao xong mặt bằng, đơn vị thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu để triển khai thi công. Kè bê tông chống sạt lở bờ sông Nước Doan - Trường tiểu học Trà Leng đã bàn giao xong mặt bằng, đơn vị thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu để triển khai thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường nội thị trung tâm huyện với khối lượng hoàn thành đạt 60%. Hạ tầng khu lễ hội sâm (giai đoạn 2) đã hoàn thành khối lượng đạt 70%. Cải tạo cơ sở vật chất khu du lịch sâm Tăk Ngo với khối lượng hoàn thành khoảng 70%. Trường Mẫu giáo Trà Leng (giai đoạn 2) đã hoàn thành khối lượng 40%.

TAGS