Nâng cao năng lực quản lý thuế, tiết kiệm và chống lãng phí

T.D |

(QNO) - Ngày 25.3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hành chính sách tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Cục Thuế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát. Ảnh: T.D

Cục Thuế cho biết đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng lao động. Ngành thuế đã được đầu tư hiện đại hóa, giảm thời gian thủ tục thuế.

Tài sản nhà nước được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm. Công tác theo dõi, quản lý, xử lý, thanh lý tài sản hư hỏng, hết khấu hao ngày càng nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định. Cơ chế quản lý tài chính, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai. Việc sáp nhập các chi cục thuế không xảy ra xáo trộn, khó khăn, ách tắc, tinh giảm biên chế theo đúng chủ trương.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn chung chung, chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá để lượng hóa kết quả. Việc sáp nhập vừa thừa vừa thiếu diện tích làm việc; thiếu sự phối hợp, triển khai, đôn đốc nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương không có trụ sở chính của cơ quan thuế.

Cục Thuế đề nghị gia tăng thêm số lượng cấp phó của các chi cục thuế, bình quân không quá 2,5 người/mỗi đơn vị (tính chung cho toàn Cục Thuế); bổ sung Cục Thuế vào danh sách các tỉnh có chỉ tiêu đăng ký xét tuyển công chức đối với địa bàn có hệ số khu vực 0,5 trở lên; cho phép duy trì bộ phận một cửa tại địa phương không phải nơi đặt trụ sở chính của chi cục thuế khu vực…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao nỗ lực chấp hành chủ trương sắp xếp bộ máy tổ chức từ tuyến tỉnh đến huyện, bộ máy tinh gọn, đoàn kết, đi đầu về chuyển đổi số.

Ông Lê Văn Dũng đề nghị Cục Thuế tiếp tục tăng cường năng lực quản lý thuế, tiết kiệm và chống lãng phí. Tìm phương pháp tốt nhất chống thất thu, thu đúng, thu đủ nhưng luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đủ điều kiện phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận tất cả kiến nghị hợp lý của Cục Thuế và sẽ nêu ý kiến hoặc trình trong các phiên họp Quốc hội.

TAGS