Nâng cấp công trình đê ngăn mặn tại Tam Giang

VĂN PHIN |

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành vừa ký Quyết định số 6100/2020 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư nâng cấp công trình đê ngăn mặn tại thôn Đông An, xã Tam Giang.

Tuyến đê ngăn mặn có tổng chiều dài hơn 1.124m, tổng mức đầu tư hơn 4,9 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp kinh tế. Công trình do UBND xã Tam Giang làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện trong năm 2020. Công trình nhằm ngăn triều, chống lũ, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho dân cư sinh sống trong khu vực; bảo vệ đất canh tác lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời liên kết, liên hoàn hệ thống đê, kè ngăn mặn trong khu vực, kết nối giao thông liên thôn, đảm bảo cho công tác hộ đê, cứu hộ, cứu nạn và sơ tán dân trong mùa mưa bão.

TAGS