Nỗ lực hết mức có thể để giải ngân vốn đầu tư công

T.D |

(QNO) - Chiều nay 8.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành và địa phương liên quan để bàn việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T.D

Thống kê của Sở KH&ĐT, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến 30.9 đạt 50,6% so với kế hoạch vốn giao đầu năm, đạt 52,2% so với tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân hơn 2.522 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài đã giải ngân hơn 1.320 tỷ đồng, đạt 57,6%. Hiện vẫn còn khoảng 57 dự án cấp tỉnh đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 60%.

Theo các chủ dự án, địa phương, tỷ lệ giải ngân thấp thuộc về các dự án chuyển tiếp gặp vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Các dự án nước ngoài do phê duyệt dự án đầu tư kéo dài, chờ ý kiến đồng thuận của nhà tài trợ về báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thực địa chậm, nhập khẩu thiết bị phức tạp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các sở, ban ngành, chủ đầu tư, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, chủ động điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công. Vốn thừa sẽ bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân cao, các dự án nợ khối lượng. Bố trí cho các dự án đã quyết toán hoàn thành, các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng và giải phóng mặt bằng theo đề nghị của các chủ đầu tư. Tất cả tập trung nỗ lực hết mức có thể để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2021.

TAGS