Nông Sơn: Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 124 tỷ đồng trong quý I

MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 9.4, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II.2021.

 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG

Trong quý I.2021, tổng thu ngân sách của Nông Sơn ước đạt hơn 13 tỷ đồng (đạt hơn 19% kế hoạch). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 124 tỷ đồng (đạt 24% kế hoạch, tăng hơn 21% so với cùng kỳ); thương mại - dịch vụ ước đạt gần 123 tỷ đồng (đạt hơn 26% kế hoạch, tăng gần 17% so với cùng kỳ).

Diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 1.602,9ha (đạt 101,5% kế hoạch); công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời. Công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và trồng rừng phân tán trong nhân dân được thực hiện tích cực; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các ngành, địa phương quan tâm. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đảng viên được chú trọng; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Dịp này, Huyện ủy Nông Sơn tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và bảo vệ rừng; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đề xuất giải pháp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 và xây dựng Quế Trung thành trị trấn vào năm 2021.

TAGS