Nông Sơn thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng nay 20/12, HĐND huyện Nông Sơn (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 10 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp . Ảnh MINH THÔNG
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Nông Sơn (khóa XII). Ảnh: MINH THÔNG

Năm 2022, Nông Sơn thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt 1.640 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch; sản lượng lương thực cây có hạt hơn 13 nghìn tấn, đạt gần 104%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 84 tỷ đồng, đạt hơn 132%; tổng nguồn vốn đầu tư xã hội 275 tỷ đồng, đạt 110%.

Năm 2022, toàn huyện đạt 107 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17,8 tiêu chí/xã; thôn Lộc Tây của xã Quế Lộc đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương tư vấn, giới thiệu việc làm cho 214 lao động nông thôn; xóa 49 nhà tạm; giảm 62 hộ nghèo...

Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ở Nông Sơn đạt 1.640 tỷ đồng. Ảnh MINH THÔNG
Tổng giá trị sản xuất năm 2022 của Nông Sơn đạt 1.640 tỷ đồng. Ảnh: MINH THÔNG

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư vào năm 2023 từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách đối ứng; thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất…

TAGS