Nông Sơn: Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt gần 209 tỷ đồng

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng nay 6.10, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội lần thứ 7 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện Nông Sơn lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025). ảnh MINH THÔNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH THÔNG

Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản của huyện ước đạt gần 209 tỷ đồng, đạt hơn 79% kế hoạch năm; sản lượng lương thực có hạt đạt 7.796 tấn, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt gần 323 tỷ đồng, tăng 10%; công nghiệp - xây dựng đạt gần 337 tỷ đồng, tăng 7,8%. Thu ngân sách nhà nước gần 54 tỷ đồng, đạt gần 79% so với kế hoạch tỉnh giao.

Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển nông thôn. Đến nay tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được của các xã là 98 tiêu chí, bình quân 16,3 tiêu chí/xã và có 4 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Hoạt động của mặt trận, đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung, phương thức và hướng về cơ sở...

TAGS