Núi Thành khai thác hải sản vượt 0,89% kế hoạch

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng nay 23.12, HĐND huyện Núi Thành (khóa XI) khai mạc kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

 
Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Núi Thành (khóa XI). Ảnh: VĂN PHIN

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bão lụt xảy ra liên tiếp nhưng UBND huyện bám sát nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; hoàn thành sản xuất vụ đông xuân và hè thu với tổng diện tích gieo trồng 10.783ha; sản lượng khai thác hải sản ước đạt 46.100 tấn, vượt 0,89% kế hoạch năm.

Kỳ họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo tóm tắt tình hình thu - chi ngân sách năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp thu - chi ngân sách năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

TAGS