PC Quảng Nam: Bước tiến mạnh mẽ trên lộ trình số hóa

TRUNG LỘ |

(PRX) - Không ngừng ứng dụng các công nghệ hiện đại, thông minh và số hóa, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng ngày càng tốt hơn, cũng như trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình và vận hành lưới điện ngày một thuận lợi, hiệu quả nhất. Đây là bước tiến mạnh mẽ trên lộ trình số hoá.

Công trình trọng điểm tuyến trung thế sau trạm 110kV Nam Trà My đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực miền núi cao Nam Trà My.
Công trình trọng điểm tuyến trung thế sau trạm 110kV Nam Trà My đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực miền núi cao Nam Trà My.

PC Quảng Nam đang quản lý, vận hành khối lượng lớn lưới điện, gồm hơn 290km đường dây 110kV, 4.000km đường dây trung áp và 5.000km đường dây hạ áp; đường dây cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm; cấp điện cho gần 450.000 khách hàng.

Thời gian qua, PC Quảng Nam luôn bám sát các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) để xây dựng kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, PC Quảng Nam đề ra 8 giải pháp chính, gồm: giải pháp trong sản xuất cung ứng điện; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả kinh doanh; quản lý chi phí hiệu quả và linh hoạt, thu xếp vốn đầu tư xây dựng; giải pháp cho công tác đầu tư xây dựng; tăng năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực; kiểm soát nguy cơ gây tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả các giải pháp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động; nâng cao tính thời sự, hiệu quả trong công tác truyền thông và khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ, chương trình công nghệ thông tin.

Đến nay, PC Quảng Nam đã triển khai áp dụng kịp thời và hiệu quả các sản phẩm chuyển đổi số theo chỉ đạo của EVNCPC gồm: 8 chương trình về lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, 6 chương trình quản lý kỹ thuật, 5 chương trình quản trị doanh nghiệp, 2 chương trình kế hoạch vật tư và tài chính kế toán, 3 chương trình viễn thông - công nghệ thông tin.

Năm 2022, công ty đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện, phát triển lưới điện với 112 đầu mục công trình đường dây và trạm biến áp từ hạ thế đến 110kV, vốn kế hoạch giao hơn 274,8 tỷ đồng.

Công ty thực hiện giải ngân đạt 96% kế hoạch vốn; hoàn thành đóng điện 100% công trình mới; huy động vốn đạt 100%; đấu thầu thực hiện 100% qua mạng; tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu: 15,44%, cao hơn 5,44% kế hoạch giao. Triển khai 55 công trình sửa chữa lớn, giá trị quyết toán đạt trên 95% kế hoạch vốn giao; quyết toán 100% công trình sửa chữa thường xuyên.

Công ty đã hoàn thành các công trình trọng điểm góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đặc biệt là cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho khu vục miền núi phía tây như: Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Nông Sơn...

Nhiều công trình điện đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, đảm bảo mục tiêu cung cấp nguồn điện ổn định, vận hành an toàn cấp điện có hiệu quả, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2022 và các năm tiếp theo.

Điển hình, như công trình vận hành 3 đường dây xuất tuyến trung thế 22kV sau trạm 110kV Nam Trà My, với tổng mức đầu tư gần 8,8 tỷ đồng, cung cấp điện cho 82 TBA phụ tải với hơn 3.400 khách hàng sử dụng điện khu vực Nam Trà My.

Việc nhận điện từ TBA 110kV Nam Trà My sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm được tổn thất điện năng trung thế và cải thiện chất lượng điện khu vực vùng cao Nam Trà My. Công trình “Xây dựng mới đường dây trung áp đấu nối sau TBA 110kV Khe Diên.

Theo đó, đã kéo mới 3,7km tuyến đường dây 22kV, 2,46km trung thế 22kV trên không, 0,77km đường dây trung thế 22kV ngầm  nhằm tăng cường năng lực truyền tải, phát triển mở rộng lưới điện phân phối để đưa nguồn điện đến các hộ tiêu thụ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đặc biệt trong mùa mưa bão, giảm tổn thất điện năng tại 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn... 

Với những nỗ lực và quyết tâm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số,  PC Quảng Nam đang từng bước thực hiện công tác đổi mới, sáng tạo, tích hợp công nghệ số vào mô hình quản trị sản xuất, kinh doanh, quản lý kỹ thuật, góp phần quan trọng vào lộ trình chuyển đổi số của ngành điện và của tỉnh; nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

TAGS