Phân bổ 49,4 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất cho 6 dự án

CHÂU NỮ |

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh quyết định phân bổ 49,4 tỷ đồng cho các đơn vị để triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 2022 đã đảm bảo thủ tục đầu tư.

Cụ thể, phân bổ 8,7 tỷ đồng cho dự án Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư); 2,3 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư).

UBND tỉnh phân bổ 13,8 tỷ đồng cho dự án nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận giai đoạn 3 (UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư); 6,2 tỷ đồng nâng cấp hồ Hố Cái, huyện Nông Sơn (UBND huyện Nông Sơn làm chủ đầu tư); 12,9 tỷ đồng cho dự án kè sông Trường đoạn qua xã Phước Hòa và xã Phước Hiệp (UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư); 5,5 tỷ đồng cho dự án cầu Sông Bui (UBND huyện Bắc Trà My làm chủ đầu tư).

TAGS