Phước Sơn cần tập trung giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

H.QUANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa yêu cầu huyện Phước Sơn tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn. 

Cụ thể, yêu cầu huyện Phước Sơn khẩn trương hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 công trình còn lại của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững như dự án chăn nuôi bò lai (3B), dự án chăn nuôi heo đen, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình những tháng đầu năm 2023 trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo chậm nhất đến cuối tháng 6/2023 thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2022 và thực hiện quyết toán kế hoạch vốn năm 2022 chậm nhất vào cuối tháng 11/2023.

Đối với kế hoạch vốn năm 2023, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo chặt chẽ để phân bổ dứt điểm kế hoạch vốn năm 2023, phấn đấu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 3 chậm nhất cuối tháng 3/2023 và giải ngân 50% kế hoạch vốn năm 2023 chậm nhất cuối tháng 6/2023.

TAGS