Quảng Nam đăng cai tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 3.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc chuẩn bị tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đối với các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam".

p
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Hội thảo này được Quảng Nam đăng cai tổ chức, dự kiến các cơ quan trung ương chủ trì gồm Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam.

Hội thảo nhằm đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội các huyện miền núi một cách toàn diện, tích hợp các chính sách để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, đảm bảo nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên tập trung các địa bàn đặc biệt khó khăn của miền núi. Qua hội thảo sẽ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề án cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Nguồn vốn tín dụng chính sách nhiều năm qua đã hỗ trợ đồng bào miền núi Quảng Nam hiệu quả. Ảnh: D.L
Nguồn vốn tín dụng chính sách nhiều năm qua đã hỗ trợ đồng bào miền núi Quảng Nam hiệu quả. Ảnh: D.L

Tại cuộc họp, ông Lê Hùng Lam - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông tin đây là hội thảo được Quảng Nam đề xuất, và được các bộ, ngành, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ cao. Đây là hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay chính sách, góp phần giúp cho người nghèo, người thụ hưởng và khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định đây là hội thảo quan trọng của tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức về kênh tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội là kênh tín dụng hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, mục tiêu đặt ra với hội thảo lớn nên quá trình chuẩn bị phải hết sức chi tiết, bài bản, cụ thể. Hội thảo đặt vấn đề hết sức thiết thực, từ đó đặt ra câu chuyện hàng năm nguồn vốn của Trung ương, vốn ủy thác của chương trình đặt ra cho các tỉnh thành như thế nào, nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu chương trình, số lượng đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu quả ra sao... 

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xây dựng 2 phương án, gồm hội thảo ở quy mô cấp bộ do UBND tỉnh Quảng Nam đăng cai, chủ trì là Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam. Phương án thứ 2 là Quảng Nam tổ chức, bộ ngành trung ương tham gia phát biểu. Từ đó mà chủ đề hội thảo, thời gian địa điểm cũng phải đi liền từng phương án, nhưng bám vào mục tiêu chính của hội thảo.

UBND tỉnh giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện đảm bảo các phần việc trước khi hội thảo dự kiến diễn ra vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4.2022.

TAGS