Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư theo quy định.

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam được đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư trên nhiều lĩnh vực (ảnh minh họa). Ảnh: CHÂU NỮ.
Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam được đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư trên nhiều lĩnh vực (ảnh minh họa). Ảnh: CHÂU NỮ

Theo Điều lệ quỹ vừa được UBND tỉnh thông qua, Quỹ đầu tư tài chính Quảng Nam hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước; cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay.

Đồng thời ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Quỹ được đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bao gồm: giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song với đó, quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn theo hình thức vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; phát hành trái phiếu; các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định; huy động vốn tạm thời nhàn rỗi của các quỹ tài chính mà quỹ nhận ủy thác; được nhận các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ theo quy định...

TAGS