Rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời ở từng địa phương

TRUNG LỘ |

(QNO) - Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời.

Rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời ở từng địa phương.
Rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời ở từng địa phương. Ảnh: T.L

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền của địa phương, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 185/TTg-CN ngày 9.2.2021. Tổng hợp phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh (bao gồm dự án điện mặt trời mặt đất nối lưới và ĐMTMN có quy mô công suất từ 100kWp trở lên). Đồng thời cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là ĐMTMN trên địa bàn tỉnh.

Đối với EVN tiến hành tổng hợp các dự án điện mặt trời được hưởng giá bán điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các tổng công ty điện lực, đơn vị điện lực tỉnh lập danh sách đối với các hệ thống ĐMTMN có quy mô công suất từ 100kWp trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá bán điện quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ; xác nhận các hệ thống ĐMTMN đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện lực; có văn bản gửi Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh trước ngày 11.3.2021 để cung cấp danh sách hệ thống ĐMTMN để tổng hợp.

Trên cơ sở danh sách ĐMTMN nêu trên, tổng hợp ĐMTMN trên toàn quốc; nghiên cứu, đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư.

TAGS