Sản lượng điện thương phẩm tăng 8,95%

T.LỘ |

(QNO) - Tin từ Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 1 tỷ kWh, tăng 8,95% so với cùng kỳ năm 2020.

PC Quảng Nam tăng cường nâng cấp, cải tao lưới điện.
PC Quảng Nam tăng cường nâng cấp, cải tạo lưới điện. Ảnh: T.LỘ

Đáng chú ý, sản lượng điện công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 50,2%, tăng 15,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 5,2%, giảm 1,38% so với cùng kỳ. PC Quảng Nam thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng 161 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch vốn.

Thời gian mất điện trung bình/khách hàng là 557 phút, giảm 74,28% so với cùng kỳ; sự cố lưới điện trung áp giảm 323 vụ. Trong 6 tháng đầu năm, PC Quảng Nam xếp vị thứ nhì trong khối 13 công ty điện lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

TAGS