Sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

T.D |

Ngày 5.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì phiên tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ tháng 3 để xem xét, tháo gỡ, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp.

Các kiến nghị của 4 doanh nghiệp (Công ty TNHH Lụa Mã Châu, Thủy điện Sông Tranh 4, Phát triển đô thị An Bàng và STO) tại cuộc tiếp xúc này tập trung vào việc kiến nghị hoàn tất giải phóng mặt bằng, xác thực các thủ tục đầu tư, mở rộng dự án hay lập các thủ tục xin thuê đất, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý của dự án để có thể tiến hành triển khai đúng như kế hoạch hoặc điều chỉnh, sắp xếp về giá vật liệu và các chính sách liên quan đến xây dựng cơ bản.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng, những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc loại nan giải, khó khăn, không thể giải quyết ngay chỉ trong một cuộc họp ngắn ngủi. Các doanh nghiệp cần hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục; các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp để hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án đúng như tiến độ. Các doanh nghiệp rơi vào trường hợp bất khả kháng không thể tiến hành dự án như cam kết có thể làm đơn xin hoãn, giãn tiến độ dự án. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành cụ thể bằng văn bản hoặc mở các cuộc họp bàn, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp một cách thấu đáo, sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

TAGS