Tạm dừng tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng

AN BÌNH |

(QNO) - Sở Kế hoạch và đầu tư vừa có thông báo về việc tạm dừng tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng.

Một buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ. Ảnh: M.L
Một buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ. Ảnh: M.L

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và đầu tư thông báo tạm dừng tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

Các doanh nghiệp có vướng mắc, kiến nghị cần đăng ký tiếp doanh nghiệp đề nghị gửi phiếu phản ánh vào địa chỉ thư điện tử “htdn.skhdt@gmail.com” hoặc liên lạc số điện thoại 0983.039929 - bà Trương Thị Yến Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và đầu tư).

TAGS