Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 5.8, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp để đánh giá việc tăng giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, nhất là chi phí xăng dầu trong chi phí hình thành giá. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu vé đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết. 

Sở Công Thương theo dõi diễn biến giá cả thị trường, hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện địa phương và quy định pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để tăng giá bất hợp lý; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra yết tố hình thành giá theo quy định Luật giá và thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường và xử lý sai phạm theo quy định hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn; xác định bất cập và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán; thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối, bán buôn, bản lẻ tinh gọn, hiệu quả. 

Sở Xây dựng đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, đẩy giá cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá đối với các dịch vụ lưu trú, du lịch theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các dịp cao điểm, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý. 

Sở Tài chính rà soát, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, trình cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, điều hòa cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong người tiêu dùng.

TAGS