Tăng cường quản lý nhà nước trong đấu giá tài sản

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 9.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 5112 yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương quán triệt, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quyền, nghĩa vụ khi đưa tài sản ra bán đấu giá, đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn).

Giám sát chặt chẽ thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng thời gian, nội dung quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì căn cứ theo đúng tiêu chí quy định của Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản. Cần chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, khuyến khích lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi.

Khi xây dựng phương án đấu giá không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá. Tránh tình trạng gây khó khăn, cản trở người có nhu cầu tham gia đấu giá trong việc mua, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền cần có phương án phù hợp, khả thi để nhiều người tham gia đấu giá, bảo đảm tối đa hóa lợi ích của Nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công. Tránh tình trạng gom chung nhiều tài sản thành một tài sản đấu giá duy nhất để bán theo lô, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến tài sản có giá khởi điểm cao, tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, trục lợi, gây thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức có liên quan.

TAGS