Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu ngành chức năng tập trung vào các giải pháp như: hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai, nộp các loại thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT.

Cần tăng cường quản lý, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong TMĐT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm kho, bãi, địa điểm livestream bán hàng nhằm xác định khối lượng hàng hóa, mặt hàng kinh doanh, số thuế phải kê khai, nộp ngân sách nhà nước.