Tập huấn kỹ năng quản lý tài chính cho hợp tác xã

SÔNG THU |

(QNO) - Từ ngày 20 đến 24.12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức khóa tập huấn kỹ năng quản lý tài chính, quản trị rủi ro và marketing online.

Tham gia tập huấn có doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hơn 30 học viên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán HTX trên địa bàn tỉnh. Khóa tập huấn trang bị cho HTX nâng cao kỹ năng kiến thức trong quản lý tài chính và quản trị rủi ro, cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giúp HTX cải thiện năng lực tiếp cận thị trường và khách hàng thông qua các hoạt động marketing cơ bản.

TAGS

Khởi nghiệp từ hợp tác xã

KHẢI KHIÊM |

Nhiều thanh niên chọn khởi nghiệp sản xuất kinh doanh bằng việc thành lập hợp tác xã (HTX) và dần chứng tỏ bước đi này là phù hợp.

Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng mỗi năm 10 - 16%

M.NHI - T.ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 7.12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.