Tập trung giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực NN&PTNT

T.H |

Sáng qua 7.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có buổi làm việc với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2021 Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT được giao kế hoạch vốn đầu tư công đến thời điểm hiện tại bao gồm 17 dự án (trong đó có 5 dự án do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư).

Tính đến 31.8.2021, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã cấp cho các công trình, dự án hơn 616 tỷ đồng; trong đó vốn kéo dài từ năm 2020 sang hơn 334 tỷ đồng, vốn kế hoạch bố trí năm 2021 hơn 282 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân đến nay hơn 355 tỷ đồng, đạt 57,7%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, trong thời gian tới Sở NN&PTNT, Ban quản lý Dự án cần tập trung phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc hoàn thành dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương có công trình, dự án để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung hoàn thành dự án theo kế hoạch; rà soát cơ cấu, tính chất nguồn vốn để linh hoạt điều chuyển nội bộ, trong đó ưu tiên điều chuyển vốn cho các công trình đang có khối lượng thi công...

TAGS