Tập trung hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã

VĂN SỰ |

Chiều qua 13.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn Quảng Nam. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại điểm cầu trung tâm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại điểm cầu trung tâm.

Theo số liệu tổng hợp, giai đoạn 2013 – 2020 toàn tỉnh thành lập mới 237 HTX. Tính đến cuối tháng 6.2021, Quảng Nam có tổng cộng 459 HTX, trong đó có 345 HTX nông nghiệp, 27 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 15 HTX vận tải, 3 quỹ tín dụng nhân dân và 69 HTX hoạt động trên các lĩnh vực khác.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012, hầu hết HTX từng bước ổn định tổ chức bộ máy, thiết lập phương án sản xuất - kinh doanh phù hợp, nỗ lực huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các loại hình dịch vụ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, mô hình HTX kiểu mới có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Thời gian tới, Sở Kế hoạch – đầu tư phải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan sớm xây dựng hệ thống quản lý HTX và kênh thông tin về những thủ tục liên quan đến thành lập mới HTX.

Đối với những HTX hoạt động kém hiệu quả, các ngành và địa phương cần mạnh dạn giải thể, không để tồn tại dai dẳng. Đặc biệt, tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển, nhất là những vấn đề liên quan đến nguồn vốn vay, quỹ đất phục vụ sản xuất – kinh doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm...

TAGS