Tập trung huy động nguồn lực thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội

H.QUANG |

Để tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội (CSXH) theo Nghị định số 78 của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam vừa yêu cầu tiếp tục rà soát, củng cố lại ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phân công, phân nhiệm hợp lý; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức CSXH (đơn vị nhận ủy thác) và các tổ tiết kiệm và vay vốn cơ sở.

Tập trung huy động nguồn lực từ Trung ương kết hợp với nguồn lực của địa phương, đảm bảo đủ và kịp thời về nguồn lực tín dụng chính sách cho thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, nhu cầu thực tế để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao (từ 5 - 10%, nếu khả năng ngân sách đảm bảo thì có thể ở mức cao hơn) để cho vay các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới…; UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng năm trình HĐND cùng cấp, ưu tiên bố trí ngân sách trong dự toán ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo hướng năm sau cao hơn năm trước...

Theo đánh giá, qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78, Quảng Nam đã tập trung huy động nguồn lực cho vay hơn 809 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78 còn gặp một số khó khăn, bất lợi nên ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân, đặc biệt là nguồn vốn cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chưa đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng thụ hưởng; mức cho vay một số chương trình chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của đối tượng vay vốn... 

TAGS