Tây Giang đầu tư xây dựng 2 nhà tổ sản xuất cao su

Đ.HIỆP |

UBND huyện Tây Giang vừa có thông báo đồng ý để Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang đầu tư xây dựng hai nhà tổ sản xuất cao su tại xã Dang và xã Lăng. 

Cây cao su được trồng nhiều tại 6 xã vùng thấp.
Cây cao su được trồng nhiều tại 6 xã vùng thấp.

Nhà tổ sản xuất cao su tại xã Dang có diện tích 500m2 và tại xã Lăng có diện tích 300m2. Hai nhà sản xuất cao su sau hoàn thành sẽ giúp người dân trong việc thu mua, chế biến thô mủ cao su. Đây là công đoạn quan trọng nhằm phục vụ tốt cho việc phát triển cây cao su tại Tây Giang theo hướng bền vững, giúp người dân có thêm thu nhập từ bán mủ. Hiện, toàn huyện Tây Giang có hơn 2.000ha cây cao su và đang trong giai đoạn cho thu hoạch.

TAGS