Tây Giang: Hơn 558ha cao su không thể tiếp tục chăm sóc

HIỀN THÚY |

(QNO) - Từ năm 2009 đến nay, Dự án phát triển trồng cây cao su do Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang quản lý đã triển khai đưa vào trồng tại 6 xã vùng thấp huyện Tây Giang với tổng diện tích hơn 2.120ha, trong đó xã Lăng có diện tích trồng nhiều nhất với 510,29ha.

Vườn cao su của một hộ dân thôn Z'rượt, xã A Nông đang trong thời gian khai thác
Vườn cao su của một hộ dân thôn Z'rượt, xã A Nông đang trong thời gian khai thác. Ảnh: HIỀN THÚY

Được biết, năm 2020, người dân thu hoạch 334.436kg mủ khô trên tổng diện tích khai thác thực tế 547,23ha, tiền lương công ty trả lương hơn 3,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên hiện nay, Tây Giang có 558,5ha cây cao su không thể tiếp tục chăm sóc do cây phát triển chậm, tỷ lệ sống thấp, bị động vật phá hại vườn. Hơn 1.056ha cao su đang chăm sóc song do tiền công chăm sóc, làm cỏ, bón phân quá thấp nên nhiều chủ vườn không tham gia, làm ảnh hưởng đến sự phát triển cao su.

Để giải quyết vướng mắc, giúp các hộ dân an tâm chăm sóc vườn cao su, tập trung cạo mủ trong thời gian đến, lãnh đạo huyện Tây Giang kiến nghị Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang sớm thống nhất thời gian cho thuê đất để thực hiện dự án trồng cây cao su; cơ chế, chính sách hưởng lợi đến thời gian cạo mủ thu hoạch; thanh lý, trả lại hơn 558ha đất cho địa phương quản lý.

TAGS