Thaco đào tạo quản trị nguồn nhân lực

T.LỘ |

(QNO) - Thaco Chu Lai vừa mở khóa đào tạo chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực” cho 60 cán bộ chủ chốt các phòng ban trong tập đoàn.

Thaco đào tạo quản trị nguồn nhân lực.
Thaco đào tạo quản trị nguồn nhân lực. Ảnh: T.L

Khóa đào tạo giúp học viên tìm hiểu sâu hơn vấn đề về nguồn nhân lực; xu hướng nghề nghiệp và thực trạng thị trường lao động hiện nay; thách thức đặt ra giữa tác động của thị trường lao động và yêu cầu của công ty trong tình hình mới; công tác quản trị nguồn nhân lực. Từ đó xây dựng, triển khai các giải pháp quản trị nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty theo định hướng của tập đoàn.

TAGS