Tham vấn địa phương về phân cấp thu, chi ngân sách

T.D |

(QNO) - Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn về “Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên năm 2022” tại Đại Lộc vào sáng nay 16.11.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Hội nghị với sự tham gia của 7 địa phương cánh bắc gồm Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An, Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang. Hội nghị sẽ xem xét, đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế khi thực hiện Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và mức chi thường xuyên giai đoạn 2017 - 2021 (Nghị quyết 21 ngày 8.12.2016 của HĐND tỉnh).

Hội nghị cũng sẽ làm rõ quyền, trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cấp chính quyền địa phương trong điều hành quản lý ngân sách; đề xuất các giải pháp có tính cơ bản, lâu dài trong phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên năm 2022 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách các cấp trong thời gian đến.

TAGS